ხშირად დასმული კითხვები

ადრე გაზაფხულზე ჩასატარებელი არის შემდეგი სანიტარულ ჰიგიენური ღონისძიებები
1) მცენარეების გასხვლა
2) ნასხლავისა და ჩამონცვენილი ფოთლების შეგროვება და გატანა
3) საუკეთესო შემთხვევაში კი ნასხლავისა და ჩამოცვენილი ფოთლების დაქუცმაცება და ნიადაგში ჩაკეთება
4) მცენარეების დამუშავება მინერალური ზეთით და ინსტექციდით დამუშავება
5) სპილენძის შემცველი პრეპარატების მაღალპროცენტიანი ხსნარის შესხურება.