ესპარცეტი (Onobrychis)

მრავალწლოვანი პარკოსანია, ივითარებს მძლავრ ფესვთა სისტემას, ღერო სწორმდგომია,  გვალვაგამძლეა, არ უყვარს ცივი კლიმატი.

კვებითი მაჩვენებლებით უთანაბრდება იონჯას. 100 კგ მწვანე მასა შეიცავს 24,8 კგ საკვებ ერთეულს  და 4 კგ მონელებად პროტეინს, თივაში ეს მაჩვენებლები შეადგენს 55,7 და 11,9-ს. საუკეთესოა ყველა სახის ცხოველისათვის.

საქართველოს პირობებში იძლევა ორ განათიბს. ესპარცეთი დამატებით შესაძლოა გამოყენებულ იქნას ეროზიასთან ბრძოლასა და თაფლის წარმოებაში.

დასახელება: მატრა

ძალიან მდიდარია ცილებით, განკუთვნილია მრავალწლიანი კულტივაციისათვის, რეკომენდირებულია მარცვლოვანებთან ერთად შეთესვა(მრავალწლიანი კოინდარი)

თესვის ნორმა

200კგ/ჰა, სუფთად თესვისას, სხვა კულტურებთან ნარევში 120-კგ/ჰა

თესვის სიღრმე

2-3სმ

შეფუთვა

25 კგ

სხვა პროდუქტი: