მრავალსათიბი კოინდარი (Lolium multiflorum)

მრავალსათიბი კოინდარი საუკეთესო საკვები ბალახია,  თივა გამოირჩევა მაღალი ყუათიანობით, მზადდება საუკეთესო სილოსი და ამასთანავე შესაძლებელია მისი მწვანე საკვებადაც გამოყენება.

მოცემული კულტურა  გამოირჩევა საუკეთესო პროდუქტიულობით, ოპტიმალურ პიროებებში შესაძლებელია  3 ჯერ გათიბვა.   სიცოცხლის ხანგრძლივობას 2 წელი შეადგენს მესამე წლიდან მცირდება მოსავლიანობა და უკვე ხელახალ გადათესვას საჭიროებს

დასახელება: მელკუატრო  

ტეტრაპლოიდური ჯიშია, გამოირჩევა მოსავლის თანაბარი განაწილებით, შაქრების მაღალი შემცველობითა და კარგი ათვისების უნარით, ამ თვისებების გამო მისგან მზადდება საუკეთესო ხარისხის სილოსი. მელკუატრო გამოიყენება თივის დასამზადებლად, სასილოსედ ან მწვანე საკვების სახით. რეკომენდირებულია როგორც სუფთა ისე ნარევების სახით თესვა.

 

თესვის სქემა

მარცვლოვანი კულტურების( ხორბალი, ქერი) მსგავსად

თესვის ნორმა

40-45 კგ/ჰა, სუფთა თესვისას, 20-25 კგ/ჰა ბალახნარევებში

თესვის სიღრმე

1-2 სმ

შეფუთვა

25 კგ

სხვა პროდუქტი: