მრავალწლიანი კოინდარი (Lolium perenne)

  80 სმ მდე სიმაღლის მეჩხერ ბუჩქიანი მცენარეა, ვერ ეგუება მჟავე და მძიმე ნიადაგებს. არ უყვარს გვალვა. ის ძვირფასი საკვები ბალახია, კარგად უძლებს დატკეპნას და გაძოვებას ამ მახასიათებლების გამო მრავალწიანი საძოვრების ძირითად კომპონენტს წარმოადგენს.

ძოვების პერიოში მისი ყუათიანობა მაღალია, შეიცავს 12.7% პროტეინს 11.6%ცილას 29.1 უჯრედისს და 42.2 % უაზოტო ექსტრაქტულ ნივთერებას.

100 კგ თივა შეიცავს 55,2 % საკვებ ერთეულს და 4,4 კგ მნელებად ცილას.

 

დასახელება: სორაია

საშუალო საგვიანო  მაღალმოსავლიანი ტეტრაპლოიდური ჯიშია, გაოირჩევა მდგრადობით გამოიყენება  საძოვრად და ასევე თივის დასამზადებლად, რეკომენდირებულია როგორც სუფთა ისე ნარევების სახით თესვა. ბალახნარევებში სიცოცხლის ხანგრძლივობა 3-4 წელს შეადგენს.

სხვა პროდუქტი: