ხანჭკოლა (Lupinus)

ცნობილია მისი ერთი და მრავალწლიანი ჯიშები, თუმცა სოფლის მეურნეობაში ძირითადი გამოყენება რამოდენიმე მათგანს აქვს, რომლებიც უმეტესად ერთწლიანია და გამოიყენება სიდერაციისათვის. კარგად ეგუება ღარიბ ნიადაგებს, ისევე როგორც ყველა პარკოსანს მასაც აქვს ნიადაგში აზოტის დაგროვების უნარი.

დასახელება-აზურო

ლურჯი ხანჭკოლა უკეთ ვითარდება მსუბუქ სუსტად მჟავე ნიადაგებზე, გააჩნია ძლიერი, ღრმად განვითარებადი ფესვთა სისტემა, რის ხარჯზეც აუმჯობესებს ნიადაგის სტრუქტურას,ხდის მას უფრო ფხვერს და ამუჯობესებს აერაციას.

თესვის ნორმა
180 კგ/ჰა
თესვის დრო
ივნისი-ივლისი
თესვის სიღრმე
3-5 სმ
შეფუთვა
25 კგ

სხვა პროდუქტი: